ΑΙΧΜΗ • Διαφημιστικές Κατασκευές

Εδώ και 40 χρόνια σε όλη την Κρήτη

Η ΑΙΧΜΗ, με πρότυπη οργάνωση, νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, εκπαιδευμένο προσωπικό, διατηρεί ηγετική θέση στις διαφημιστικές κατασκευές εδώ και 40 χρόνια σε όλη την Κρήτη.

Περισσότερα